Krav och prov

För att en hund skall vara  alarmeringsbar räddningshund krävs godkänt resultat i följande tester:

  • Grundprov i sök
  • Grundprov i spår
  • Slutprov i sök eller spår
  • Myndighetsprov (behöver ej förnyas)
Sök- och spårproven måste förnyas med högst två års intervall. I grenar där hunden gått slutprovet förnyar man det (funktionskontroll), annars förnyar man grundprovet.

Dessutom kan man genomföra:

  • Ruinprov (lämplighetsprov, grundprov och slutprov)
  • Prov i doftdiskriminering

Länk: Räddningshundförbundets provkalender