Krav och prov/Vaatimukset ja kokeet

Krav och prov på ett alarmekipage. 

Hund: 

 1. Slutprov från den ena av terränggrenarna (sök eller spår)
 2. Minst grundprov från den ena av  terrängrenarna (sök eller spår)    
 3. Räddningshundsekipagets ibruktagningsinspektion VIRTA
Förare:
 
 1. Efterspaningskurs eller motsvarande kunskaper
 2. Kurs i första hjälpen eller motsvarande kunskaper
 3. Kompetens i att använda kommunikationsmedel
 4. Orienteringsförmåga

Vaatimukset ja kokeet

Vaatimukset ja kokeet hälykoirakkolle.

Koira:

 1. Loppukoe toisesta maastolajista (haku tai jälki)
 2. Vähintään peruskoe toisesta maastolajista (haku tai jälki)
 3. Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus VIRTA

Ohjaaja

 1. Etsintäkurssi tai vastaavat tiedot
 2. Ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot
 3. Viestintävälineiden käyttötaito
 4. Suunnistustaito