RasPeKo

[sve] Raseborgs Räddningshundar r.f. (RasPeKo) är en förening som bistår med hjälp vid eftersök av människor och husdjur.

Vi verkar i huvudsak i Raseborg och dess när områden.

Vi har två olika avdelningar inom föreningen. Räddningshundarna som söker efter människor och sökhundarna som söker efter djur.

För räddningshundarnas del så hör det till våra uppgifter att skola räddningshundar och deras förare, som hjälp åt myndigheterna i olika efterspaningssituationer. Föreningen hör till Finlands Räddningshundsförbund (SPeKL), som är medlem i såväl Frivilliga Räddningstjänsten (VAPEPA) som i Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK).

Föreningen har även en skild avdelning för sökhundar, d.v.s hundar som tränas till eftersök av hundar och husdjur.

[fi] Raaseporin Pelastuskoirat (RasPeKo) on yhdistys joka auttaa sekä kadonneiden ihmisten ja lemmikkien etsinnöissä.

Yhdistys toimii pääosin Raaseporin ja sen lähialueille.

Meillä on kaksi osastot yhdistyksen sisään. Pelastuskoirat joka etsi ihmisiä ja etsintäkoirat joka etsi eläimiä.

Pelastuskoirat porukkan tehtävämme on kouluttaa pelastuskoiria ja -ohjaajia käytettäviksi viranomaisten apuna erilasissa etsintätehtävissä. Yhdistys kuuluu Suomen Pelastuskoiraliittoon (SPeKL), joka on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) aktiivinen jäsen.

Yhdistys järjestää myös etsintätoimintaa kadonneille lemmikeille.

Aktuellt/Ajankohtaista

Sökhundarnas årliga familjeträff

Årets familjeträff för sökhundsekipage blir i Västerby friluftsområde söndagen den 3/6 kl. 12.30- ca 15-30. Vi promenerar tillsammans till grillkåtan och där berättar ordförande Lena om föreningens verksamhet, och så äter vi mat tillsammans runt elden.  Då vi är mätta och nöjda kan vi på återvägen göra några korta sökprov åt varandra. Meddela senast 20.5 …

Träna hundsök på söndagar!

Kom med och träna hundsök i skogen (eftersök av hundar) på söndagar! En äventyrlig söndagspromenad för dig och din hund! Passar även hundar som inte söker (får agera målhund och gömma sig). Ta kontakt med Lucy på tel. 0400893440 så berättar hon mer. Besök gärna sökhundarnas facebooksida! https://www.facebook.com/Rsearchdog/

Årsmöte 11.03.2018

Bästa medlem i Raseborgs Räddningshundar rf! Välkommen till föreningens årsmöte söndagen den 11.3.2018 kl 18.00! Plats: Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs, Piazzas kabinett, tredje våningen, ingång från Ystadsgatan i tunneln. Kaffeservering. Hoppas du har möjlighet att delta! Lena Eriksson Ordförande

Räddningshundar/ Pelastuskoirat

[sve]
I gruppen för räddningshundar skolar vi hundar och förare som vid behov skall kunna bistå myndigheter vid efterspaning  av försvunna människor.

Inom föreningen ordnas skolning i sök (luftburen vittring), spår (markburen vittring) och doftdiskriminering. Vi tränar främst ute i skog och mark, men  även i byggnader, på industriområden  och i tätorter.

För att uppnå alarmbehörighet skall hunden klara grundprovet i sök och spår, slutprovet i sök/spår, samt myndighetsprovet. Föraren skall ha genomgått första hjälpkurs och efterspaningskurs samt ha tillräcklig kunskap i användandet av karta, kompass/gps och radiotelefoner.

[fi]
Koulutamme koiria jotka toimivat yhteistyössä viranomaisten kanssa etsien kadonneita henkilöitä.

Yhdistys järjestää haku- (ilmavainu) ja jälkikoulutuksia (maavainu) sekä hajuerottelu käyttäen. Harjoittelemme enimmäkseen metsässä mutta myöskin rakennuksissa, teollisuusalueilla sekä taajamissa.

Saavuttaakseen hälytysvalmiuden, koiran on selviydyttävä haun ja / tai jäljen peruskokeesta ja loppukokeista sekä Virta- kokeesta. Sen lisäksi ohjaajan on suoritettava ensiapu- sekä etsintäkurssi kuin myöskin osattava käyttää karttaa, kompassia ja radiopuhelinta.

Sökhundar/ Etsijäkoirat

Eftersök av hundar (husdjur)

I föreningens sökhundgrupp tränar vi hundar och deras förare i första hand i efterspaning av bortsprungna hundar, men även andra husdjur. Vi har byggt upp ett eget träningskoncept inom föreningen, som grundar sig på principerna för doftdiskriminering.  Vi har även tagit fram ett testprogram/prov för att bedöma hundekipagets lämplighet i att arbeta som alarmekipage.

Vi tränar både i skogen och inne i tätorter, i alla väder, i både ljus och mörker. Spåren lägger vi åt varandra och anpassar efter hundarnas utveckling och dagsform.

För närvarande har föreningen två hundar som genomgått alla sökprov med godänt resultat. I mån av möjlighet ställer vi upp med hjälp vid efterspaning av ditt försvunna djur (mot en liten ersättning till föreningen).  (blankett)

Koiraetsintä

Yhdistys kouluttaa koirakoita etsimään kadonneita koiria sekä muita eläimiä. Olemme kehittäneet oman konseptimme joka perustuu hajuerotteluun jota käytämme etsiessä kadonneita eläimiä. Valmistuakseen etsijäkoiraksi, koirakon on läpäistävä kehittämämme testi.

Harjoitukset pidetään sekä metsissä että kaupungissa niin valoisaan kuin pimeäänkin aikaan.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä kaksi koiraa jotka ovat suorittaneet testimme hyväksytysti. Mahdollisuuksien mukaan autamme kadonneen eläimen jäljittämisessä. (lomake)